Info til søkarar

Dei to tidlegare skolane Fagerlia vgs og Ålesund vgs blei slått saman til éin skole gjeldande frå skolestart 2021. Den nye skolen heiter Ålesund videregående skole

Skolen er den største i Møre og Romsdal, med rundt 1600 elevar skoleåret 2021-2022, fordelt på Fagerlia, Latinskolen og Volsdalsberga. 

Vi har desse utdanningsprogramma:

 • Helse og oppvekst (Fagerlia)
 • Idrettsfag (Latinskolen)
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Volsdalsberga)
 • Kunst, design og arkitektur (Fagerlia)
 • Medium og kommunikasjon (Volsdalsberga. Ikkje søkbart til skoleåret 2022-23)
 • Musikk, dans og drama (Fagerlia)
 • Naturbruk (Volsdalsberga)
 • Sal, service og reiseliv (Volsdalsberga)
 • Studiespesialisering (Fagerlia og Latinskolen)
  • Studiespesialisering - Ordinær (Fagerlia; Vg2 og Vg3 Fagerlia og Latinskolen) 
  • Studiespesialisering - Internasjonal (Fagerlia)
  • Studiespesialisering - Forskar (Fagerlia)
  • Studiespesialisering - Toppidrett (Fagerlia)
 • Teknologi- og industrifag (Fagerlia)
 • Påbygging til generell studiekompetanse (Latinskolen og Fagerlia)

Les om dei ulike utdanningsprogramma her.

Korleis søke:

Har du spørsmål til skolen, er det berre å ta kontakt.

 

Kontakt