Info til søkarar

Dei to tidlegare skolane Fagerlia vgs og Ålesund vgs blei i 2021 slått saman til éin. Den nye skolen heiter Ålesund videregående skole.

Skolen er den største i Møre og Romsdal, med rundt 1600 elevar skoleåret 2021-2022, fordelt på Fagerlia, Latinskolen og Volsdalsberga. 

Vi har desse utdanningsprogramma:

 • Helse og oppvekst (Fagerlia)
 • Idrettsfag (Latinskolen)
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Volsdalsberga)
 • Kunst, design og arkitektur (Fagerlia)
 • Musikk, dans og drama (Fagerlia)
 • Naturbruk (Volsdalsberga)
 • Sal, service og reiseliv (Volsdalsberga)
 • Studiespesialisering (Fagerlia og Latinskolen)
  • Studiespesialisering - Ordinær (vg1-vg3 Fagerlia, vg3 Latinskolen) 
  • Studiespesialisering - Internasjonal (Fagerlia)
  • Studiespesialisering - Forskar (Fagerlia)
  • Studiespesialisering - Toppidrett (Fagerlia)
 • Teknologi- og industrifag (Fagerlia)
 • Påbygging til generell studiekompetanse (Latinskolen)

Les om dei ulike utdanningsprogramma her.

Korleis søke:

Har du spørsmål til skolen, er det berre å ta kontakt.

 

Kontakt