Organisasjonskart

Leiinga ved Ålesund videregående skole har tre nivå, med rektor, to assisterande rektorar og elleve avdelingsleiarar. I stab har vi administrasjonsleiar, elevtenesteleiar og kvalitetsleiar.