Organisasjonskart

Leiinga ved nye Ålesund videregående skole har tre nivå, med rektor, studierektorar og avdelingsleiarar. Vidare har vi to stabsområde med kvar sin leiar, administrasjon og drift, og elevtenestene. 

 

 

Kontakt