Ålesund vidaregåande skole

Vil du vere elev hos oss?

Ålesund videregående skole har eit breitt utval av både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram, og du er varmt velkommen til å søke skoleplass hos oss! 

Skoleslutt: Ta med filene dine før du sluttar!

Ta med filene dine før du sluttar!

Når du sluttar på skolen eller går ut i lære, blir kontoen din avslutta hos Microsoft. Det betyr at du må hente ut alle data og filer du vil ta vare på fra OneDrive/Teams til di eiga maskin eller ei anna skyteneste. E-posten din blir også avslutta. Du vil ha tilgang til systema våre utover sommaren ei tid, men vi oppfordrar deg til å kopiere ut det du treng så fort som mogleg (innan utgangen av juni). Etter kontoen er avslutta er det ikkje mogleg å hente ut data.


Her kan du lese meir om korleis du kan hente ut dine data

Siste innspurt før sommarferien

Siste innspurt før ferien

Slik avsluttar vi skoleåret 2023-2024:

19.06: Avslutningsseremoniar i Parken kulturhus for YF Vg2 og SF Vg3/Vg4 med føresette. Sjå oppsett her, der føresette også kan kjøpe billettar. 

 

Siste skoledag fredag 21. juni 

Siste skoledag blir det avslutningar på skolen etter denne planen:

  • Elevavslutningar idrettsfag Vg1/Vg2 på Latinskolen etter eigen plan
  • Kl. 08.30: Vg1 på Volsdalsberga i auditoriet, deretter klassevis
  • Kl. 09.00: Vg1 SF/YF i Fagerlia i aulaen, klassevis før og etter
  • Kl. 09.45: Vg2 SF i aulaen, klassevis i forkant (og ev, framhald etterpå)
  • Kl. 12.00: Personalavslutning med talar og innslag, kaffi og kake

 

Karakterar og klagefristar

Standpunktkarakterar, halvårsvurderingar og karakterar i orden og åtferd blir publisert i VIS 15.06. Hurtigklagefrist på standpunktkarakterar for avgangselever er 18.06 kl. 13.00. Ordinær klagefrist for standpunktkarakterar er 25.06 kl. 13.00.

Søke skoleplass via lokal venteliste

Søke skoleplass via lokal venteliste

Lokal venteliste er for deg som ikkje har søkt skoleplass i hovudopptaket, eller ønskjer å gjere omval.  

 

Her finn du informasjon om korleis du går fram