Koronainformasjon

Denne sida skal alltid vere oppdatert i forhold til kva retningslinjer som gjeld.

Dette gjeld frå og med 12.02.22

Regjeringa har fjerna alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19. Dette gjeld frå og med 12.02.22:

  • Praktiser god hand- og hostehygiene.
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Test deg ved symptom. Skoleelevar er unntatt testing. Det er ikkje lenger nødvendig å teste deg dersom du ikkje har symptom, sjølv om du har nærkontaktar som er smitta.
  • Hald deg heime ved nyoppståtte luftvegssymptom og dersom du føler deg sjuk. Du bør bli heime til forma er god, og du har vore feberfri i 24 timar. Milde restsymptom som rennande nase, snørr, hes stemme og noko hoste er greitt.
  • Ved positiv covid-test bør du halde deg heime i fire dagar frå symptomstart eller frå dagen for positiv test, dersom du ikkje har symptom. 
  • Ta kontakt med legen din dersom du er uroa for eiga helse eller for barnet ditt.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_9

Om testing generelt

Testing kan ein gjere med PCR-test ved ein teststasjon, eller sjølvtest (hurtigtest) heime. Testane skal vere merka for å vere godkjend.

 

Kontakt