Utdanningstilbod

Ålesund videregående skole er den største vidaregåande skolen i Møre og Romsdal, med rundt 1600 elevar skoleåret 2021-2022, fordelt på Fagerlia, Latinskolen og Volsdalsberga. 

Vi tilbyr skoleåret 2022-2023 så mange som ni utdanningsprogram, der fem av dei er yrkesfaglege (to år skole pluss to år i lære) og fire tilbod er studieførebuande (treårige). I tillegg tilbyr vi påbygging til generell studiekompetanse.

For dei som treng særskild tilrettelegging tilbyr vi individuell tilpass opplæring (ITO).