Rusplan

Vedlagt er skolens og fylkeskommunens rusplan. Det er nyttig at både elevar, foreldre og tilsette kjenner til korleis vi jobbar med rusrelatert tematikk.

Dokumenter

Kontakt