Rådgjevingstenesta

Ta kontakt med  elevtenesta dersom det er noko du synest er vanskeleg på skolen, om du har sosiale, emosjonelle eller faglege utfordringar. Ta også kontakt med oss om du treng råd om karriere, utdanning og yrke.

Vi har rådgjevarar både på Volsdalsberga, Latinskolen og Fagerlia.

Rådgjevarar på Fagerlia

Torstein Olsentorstein.olsen@mrfylke.no 71287712 / 47242951Ansvar for Vg3, Ansvar for TIF/MAR
Therese Wennevoldtherese.wennevold@mrfylke.no71281523 / 93252135Ansvar for Vg2
Toril Tømmerdal toril.tommerdal@mrfylke.no71281522 / 46683705Ansvar for Vg1
Renate Walderhaug Dimmenrenate.walderhaug.dimmen@mrfylke.no71281524 / 91878858Psykososial rådgjevar

                                                        

Rådgjevar på Volsdalsberga

Ann Kristin Opsahl Kjerstadann.kristin.opsahl.kjerstad@mrfylke.no 47518560Ansvar for NA, SR og IM

 

Rådgjevarar på Latinskolen

Trine Bakstad                       trine.bakstad@mrfylke.no                      71282656 / 93835518Ansvar for ID og ST
Mette Solbakkmette.solbak@mrfylke.no71282731Ansvar for ID og ST

                      

OT-rådgjevarar

Lise Backlundlise.baclund@mrfylke.no 71281525 / 90165905
Ann Kristin Opsahl Kjerstadann.kristin.opsahl.kjerstad@mrfylke.no 47518560 

Kontakt