Eksamen og vurdering

Her finn du viktig informasjon om eksamen. Alle skal ha gjort seg kjend med eksamensreglementet og skolens smitteverntiltak.

Nettressursar ved eksamen

Her finn du ei oversikt over kva nettressursar som er tilgjengelege under eksamen. 

Snarvegar

Kontakt