Undervisningsevaluering

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisingsevalueringa kvart skoleår. 

Skriv ut

Evalueringa gjennomførast som ei elektronisk spørjeundersøking som elevane skal gjennomføre i skoletida. Det er frivilling for elevane å svare, men vi oppfordrar alle til å svare.  Elevane kan svare ein eller fleire gongar, avhengig av kor mange av eleven sine undervisiningsgrupper som blir valde ut.  For meir informasjon, sjå vedlegg

Dokumenter

Kontakt