Innstillingen til nytt skolenavn er klar

Arbeidsgruppa som har jobbet med å lande en innstilling til skolens nye navn har enstemmig gått inn for at den sammenslåtte skolen skal hete ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE.

Skriv ut

Det har vært en grundig prosess med bred involvering, både i måten det har blitt jobbet på og i sammensetning. Arbeidsgruppa har overlevert sin innstilling til politikerne, som skal behandle saken i utdannings- og kompetanseutvalget den 7. oktober.

Begrunnelse for valget

Når komiteen har landa på Ålesund videregående skole som navn på den sammenslåtte skolen er dette godt diskutert og grundig fundert i perspektiver som  gjenspeiler seg i kriteriene. Elevrepresentantenes syn og innspill har også veid mye i prosessen.

Kriteriene:

  • Et navn som alle kan identifisere seg med
  • Navnet er lett å uttale, lett å huske, lett å like, lett å kjenne igjen
  • Navnet fungerer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Navnet gir en relevant og positiv tilleggsverdi

Arbeidsgruppa mener navnet Ålesund videregående skole står seg for fremtiden, gir en tydelig avsender på hvor skolen ligger, har mye positiv tilleggsverdi ved seg, fungerer lokalt med tanke på brukergruppen (ungdommer som skal søke), pluss at det fungerer godt nasjonalt og internasjonalt. 

Navnekomiteen takker

Navnekomiteen har bestått av Endre Volden og Kjell Røsvik fra ledergruppa, Ingunn Brevik og Eyvinn Magnus Solberg fra Utdanningsforbundet, og elevrepresentantene Stine Longva Veddegjerde og Jonas Løland, i tillegg til kompetansesjef Kariann Flokvikholm fra fylkesadministrasjonen. 

Gruppa ønsker å takke for alle kloke innspill underveis og tips og råd til gruppas arbeid.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med arbeidsgruppas leder Endre Volden.

Kontakt