Informasjonsmøte foresatte Vg1 avd. Volsdalsberga og Latinskolen

Ny dato for de utsatte informasjonsmøtene for Vg1-foresatte er satt til 15.09.21 for avd. Volsdalsberga og 21.09.21 for avd. Latinskolen.

Skriv ut

På grunn av den usikre koronasituasjonen i slutten av august, ble informasjonsmøtene for foresatte vg1 på avd. Volsdalsberga og avd. Latinskolen utsatt.  Vi har nå satt ny dato og inviterer foresatte til møte med skoleledelsen og kontaktlærere. Velkommen! 

Se mer info her: