Informasjon om beredskap for utdeling av jodtabletter til elever under 18 år

På bakgrunn av at det stadig er nyhetsoppslag rundt situasjonen i Ukraina og bekymring for utslipp av radioaktive stoff, finner dere her informasjon om skolens beredskap for utdeling av jodtabletter til elever som er under 18 år. Personer mellom 18 og 40 år må selv kjøpe tabletter på apotek.

Skriv ut

Skolen legger også ut informasjon til elevene om lagring av jodtabletter på Teams.

Ved en atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter (1 Jodix-tablett á 130 mg) til elever som er under 18 år etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Dersom en atomulykke skjer nær eller i Norge, kan radioaktivt jod bli spredd via luften i så store mengder at det tas opp i skjoldbruskkjertelen hvis man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i denne. Derfor anbefaler norske myndigheter at barn og unge under 18 år får en dose jod i tablettform hvis det inntreffer en atomulykke som utsetter dem for radioaktivt jod.

Det oppstår meget sjelden bivirkninger ved engangsinntak av jod. De som er allergiske overfor kaliumjodid skal ikke ha jodtabletter. Ved tvil bør egen lege rådføres. Personer med stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter inntak av jod. Personer med dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen i tiden etter inntak av jodtablett, og behandlende lege vil da vurdere om behandlingen bør justeres.

Det settes fram vann og drikkebeger dersom det inngår i meldinga fra Kriseutvalget for atomberedskap at tablettene skal tas med en gang. Dersom meldinga tilsier at tabletten skal tas på et senere tidspunkt (f.eks. avhengig av vær og vindretning), vil elevene få med tabletten hjem.

Ved utdeling vil det bli markert på klasselistene hvem som har fått utdelt jod-tablett, og elevens underarm blir merket med dato for utdelinga (sprittusj).

Elever over 16 år kan selv samtykke til utdeling av jod-tabletter.