Holbergprisen

Sosiologi-gruppene har hatt besøk av representanter fra Holbergprisen i skolen denne uken

 

Skriv ut

Sosiologigruppene på  avd. Fagerlia har denne uken hatt besøk av representanter fra Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Hvert år deltar mellom 700 og 1000 elever. Målet er å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Gjennom arbeidet blir elevene kjent med aktuelle temaer, vitenskapelige teorier og metoder innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene.

De entusiastiske sosiologilærerne har over flere år gjort Holbergprisen i skolen til en integrert del av undervisningen i faget. Forskningsprosjektet gir elevene relevant opplæring, samtidig som de jobber utforskende og kritisk. Både lærere og elever har fått utmerkelser for innsatsen i konkurransen.

Vi ønsker elevene lykke til med forskningsprosjektet!

Kontakt