Elevundersøkinga

Elevundersøking er ei årleg undersøking som blir gjennomført i perioden 1. oktober - 20. desember.

Skriv ut

Med å svare på undersøkinga får elevane moglegheit til å påverke skolekvardagen sin.  Svara frå elevane blir brukte av skolane og skoleeigar for å utvikle kvaliteten i opplæringa, og til å gjere skolane betre.

Du finn meir informasjon om elevundersøking her.