Bygde broer i lego

Kunst, design og arkitektur Vg2 hadde fagdag i Design og arkitektur i dag, og fikk i oppdrag å bygge broer i lego. 

Skriv ut

Klassen ble delt inn i grupper som skulle skape broer med utgangspunkt i individuelle arbeid, som elevene har utført i forkant.

Utgangspunktet var en tenkt gangbro over Nørvasundet, som et møtepunkt mellom det «tradisjonelle» på Sunnmøre museum og det «innovative» hos NMK. Elevene har også referert til barokk formspråk i broene.

Gruppene skulle gjennom arbeidet jobbe med broens utseende/estetikk, konstruksjon og tekniske løsninger, kreative løsninger til sosiale møteplasser og godt samarbeid.

Dagen var delt inn i faser; ide/planlegging, produksjon, presentasjon, elevmedvirket vurdering og evaluering.

Legoen var for øvrig på utlån fra Fremtidslabben og Lego DK.

KDA Vg2 med legobroer