Studiespesialisering toppidrett

Dette er et tilbud for deg som er toppidrettsutøver og vil kombinere idretten din med skole. Som studiespesialisering, og i tillegg får du: 

  • mulighet til å kombinere skolegangen med din idrett
  • et 4-årig løp som frigir tid til både egentrening samt lagtreninger i skoletiden

Utviklingen innen all toppidrett viser at stadig mer tid må benyttes til trening, konkurranser og hvile for å kunne hevde seg. Fagerlia videregående skole har derfor sammen med samarbeidspartnere innen idretten utviklet et tilbud der videregående skolegang og satsing mot toppidrett kan kombineres. 

Elevene tas inn fra vg1 og er sikret plass for hele det fireårige utdanningsløpet. Fotball er den desidert største idretten, men det er et ønske både fra skolen og idretten at flere elever fra andre idretter blir søkere. Forutsetningen er at de kan dokumentere et forsvarlig og seriøst treningsopplegg med nasjonal, regional eller lokal trener. 

Det er viktig å være klar over at en i denne klassen har de samme fagene som andre elever som tar studiespesialiserende utdanning. Forskjellen ligger i at elever i idrettsklassen har faget toppidrett og tar sin utdanning over fire år med et gjennomsnittlig uketimetall på 22,5 timer på skolen. Den frigjorte tiden brukes til trening i regi av idrettslagene/ kretsen/ klubben. 

Ved inntaket legges det vekt på elevens idrettslige nivå, motivasjon og utviklingspotensiale. Prioriteringer fra særkretser vil bli tillagt vesentlig vekt. Karakterpoeng fra grunnskolen spiller også inn på inntaket. 

Fullført løp gir studiekompetanse og vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene språk, samfunnskunnskap og økonomi eller realfag. 

Du kan velge programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Inntakskrav:  

Søkeren må ha vg1 studiespesialisering med toppidrett som sitt 1. ønske for å bli vurdert som reell søker. Søkeren må kunne vise til gode idrettslige prestasjoner. 

Elever skal søke om skoleplass via VIGO.no

Vedleggsskjema/eigenerklæringsskjema:

Innen 1. mars skal  Eigenerklæringsskjema for inntak til Vg1 ST med toppidrett fylles ut og sendes direkte til den skolen som søkeren har som sitt første skolealternativ. 

Kontakt