Studiespesialisering internasjonal

Studiespesialisering internasjonal passer for deg som liker å lære mer om et stadig mer internasjonalisert samfunn, der mulighetene for arbeid og utdanning på tvers av landegrensene utvides, og etterspørselen etter kompetanse i språk, kultur og bærekraft er økende. Som studiespesialisering, og i tillegg får du:

  • innsikt i internasjonale forhold 
  • kunnskap om engelsk som kommunikasjonsspråk  
  • fokus på bærekraft  
  • elevutveksling med andre land 
  • lære om kultur og samfunnsforhold i andre land 

Studiespesialisering Internasjonal har fokus på engelsk som kommunikasjonsspråk og bærekraft allerede fra vg1. Vi legger også opp til ekskursjoner til Oslo og Brüssel dette skoleåret. På vg2 og vg3 kan du velge programfag som gir deg generell eller spesiell studiekompetanse. Elevene jobber prosjektbasert og drar på utveksling til et europeisk land og får gjenbesøk derfra. På vg3 legger vi opp til hospitering i bedrifter eller organisasjoner med internasjonal virksomhet, i utlandet eller i Norge.   

Engelsk som kommunikasjonsspråk og bærekraft er viktige stikkord for identiteten til Studiespesialisering Internasjonal, og mye av læringsarbeidet vil foregå på alternative læringsarenaer. Noe av opplæringa kan foregå på engelsk. Vi samarbeider tett med internasjonale partnere, Ålesund framtidslabUngt Entreprenørskap og lokalt og regionalt næringsliv. 

Du kan velge programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Kontakt