Studiespesialisering forsker

Tilbudet er for elever som ønsker å satse litt ekstra og delta i opplæring utenfor skolen.

Som studiespesialisering, og i tillegg får du: 

  • vite mer om teknologi- og samfunnsutvikling
  • muligheter gjennom eksklusive bedriftssamarbeidsavtaler som åpner for læringsarenaer utenfor skolen og innsyn i deres utviklingsaktivitet
  • tilgang til mentorer og ressurspersoner
  • velge samfunnsøkonomi eller teknologi- og forskningslære allerede på Vg1

Elevene får starte opp med ett av 2 mulige programfag:

  • Teknologi og forskningslære
  • Samfunnsøkonomi

Elevene velger deretter fordypning innenfor realfag eller samfunnskunnskap, økonomi og språkfag og har 33 undervisningstimer pr. uke på Vg1 og inntil 34 t pr. uke på Vg2 og Vg3.

Gjennom et nært samarbeid med NTNU i Ålesund, Rolls-Royce, Sparebanken Møre, kunnskaps- og kompetansesentre samt andre bedrifter i området, får elevene mulighet til å utvikle en bred og solid faglig kompetanse og får også førstehåndskunnskap om næringslivet i regionen.

Mye av undervisningen og utforskingen på fagdager vil foregå utenfor skolen der samarbeidspartnere og ekskursjoner er sentrale.

Studietilbudet gir svært godt grunnlag for videre studium ved høyskoler og universitet innen realfag, helsefag eller markedsførings- og økonomifag.

Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Du kan velge programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Kontakt