Studieførebuande

Dei studieførebuande tilboda fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse. Sjekk ut alternativa ovanfor.

Generell studiekompetanse er det formelle opptakskravet til høgere utdanning. Du må altså ha denne studiekompetansen for å kome inn på studium ved høgskole eller universitet, og då er du kvalifisert for dei fleste studium. Det er fleire måter du kan oppnå det på, som du kan lese om i artikkelen nedanfor.

Enkelte studium krev at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Det vanlegaste er eit krav om realfag, og det er gjerne det ein kaller spesiell studiekompetanse. Full fordjuping i realfag kan du berre velje på utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Du vel programfag først på Vg2 og Vg3, så du vil få mykje informasjon om dette i løpet av Vg1.

Her kan du lese meir om spesielle opptakskrav og sjekke kva krav som gjeld for studium du vurderer å søkje.

Kontakt