ITO - Individuell tilpassa opplæring

Grunnkompetanse

Tilrettelegging i forhold til elevens behov – hver elev har sin individuelle timeplan etter elevens mål og forutsetninger.

Spesialpedagogisk tilbud i mindre grupper. Gruppestørrelsen varierer fra år til år ut fra elevsammensetning og behov og bemannes med lærere, fagarbeidere og assistenter med spesialpedagogisk kompetanse.

Spesialpedagogisk hjelp utover det som blir gitt i ordinære klasser.

For skoleåret 2021 - 2022 tilbyr vi følgende fag:

  • Språk og samfunnsfag (norsk, engelsk)
  • Produksjon- og bedriftskunnskap
  • Bo- og arbeidstrening
  • Programmering og teknologiforståelse
  • Drama
  • Dans/bevegelse
  • Kroppsøving og helse
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Musikk

Innholdet i undervisningen vil variere og tilpasses den enkelte elev.

Det er svært varierende hjelpebehov og faglig nivå, men tilbudet vil bli skreddersydd innenfor skolens rammer.

Vi jobber med hele mennesket, både faglig og sosialt. Det er et mål for oss at eleven også skal utvikle sitt potensiale på det personlige plan i form av ferdigheter som de kan bruke i sitt voksne liv.

Vi bruker elevbedrift som metode i undervisningen. Der får elevene jobbe praktisk og får innsikt i hvordan en bedrift fungerer.

Noen av elevene våre har også arbeidspraksis som en del av skolehverdagen sin.

Dette kan også være et tilbud til elever som trenger å tette faglige hull eller få sosial trening før de går over til ordinær opplæring.

Vår visjon:

«Trygghet, trivsel og mestring – fokus på den enkeltes personlige utvikling og ferdigheter mot voksenlivet»

Elevene har 30 timer undervisning per uke. Vi har også tilbud om PLUSS 13 gjennom Ålesund kommune. Dette tilbudet blir innvilget av Ålesund kommune til elever som har behov for tilsyn før og etter undervisning.

Instagramkonto Tilrettelagt Fagerlia vgs 

Ungdomsbedrift Godt Laget avd. Fagerlia vgs

 

Kontakt