Tilsette

På grunn av arbeidet med å kople saman administrasjonssystema til tidlegare Fagerlia vgs og gamle Ålesund vgs, er det for tida ikkje mogleg å søkje opp den enkelte tilsette ved nye Ålesund vgs. Vi beklagar dette.

Kontaktinformasjon til leiinga finn du her.

Ta kontakt med skolen om du lurer på noko, så skal du få hjelp.

Kontakt