Nytt navn på skolen

Prosessen

Hva skal den nye sammenslåtte skolen hete? Fylkespolitikerne vedtok våren 2021 at det skulle settes ned en arbeidsgruppe fra den nye sammenslåtte skolen. Denne gruppen skulle sørge for at det ble en grundig navneprosess med bred involvering av elever, byen, skolens personale, fagfolk og andre interesserte. Her vil vil vi legge ut oppdatert informasjon frem til endelig innstilling på navn sendes inn til votering hos fylkespolitikerne i starten av oktober.

Siste oppdatering fra arbeidsgruppa: Arbeidet med å hente inn innspill fra skolens ansatte og elever gjøres i disse dager. Se vedlegg for oversikt over forslag så langt. Vi har og fått inn innspill på hva som er viktig for folk. I norskfaget på alle trinn jobbes det nå med å involvere hele skolen gjennom ulike norskoppgaver. Her skal elevene jobbe med alt fra språkrådet og hvordan de forholder seg til en navnesak til hva det skal stå på russekortet til årets avgangselever. 

Nå begynner det å spisse seg til og arbeidsgruppa vil begynne å snevre inn valgene. Følg med på neste oppdatering. 

Arbeidsgruppe

En elev som representerer elevrådene og tre elever ved lokasjonene Latinskolen, Voldsdalsberga og Fagerlia

Ingunn Brevik - Fagforeningsrepresentant

Eyvinn Magnus Solberg - Fagforeningsrepresentant

Kariann Flovikholm - Fylkesutdanningssjef

Kjell Røsvik - ledelsen

Endre Volden - ledelsen og leder for arbeidsgruppa

Innspill?

Vi ønsker innspill fra så mange som mulig. Har du tanker om hva du mener er viktig at vi tenker på i prosessen eller har et konkret navneforslag? Send til e-post til leder av arbeidsgruppa.

Foreløpige innspill per 13.09.2021

 

Ålesund VGS   

Fagerlia VGS  

Fagerlia-Ålesund VGS 

Fagerlia/Ålesund VGS 

Ambrosia Tønnesen 

Hartvig Kiran 

Per Bolstad 

Jonlea Nordal 

Arnold Eidslott 

Nordre Sunnmøre VGS 

Aksla VGS 

Nørvøy VGS 

Jugendbyen VGS 

Olaus Fjørtoft VGS 

Joachim Rønneberg VGS 

Malta Magrit VGS 

Fagersund VGS 

Hagbarth Schytte-Berg VGS 

Sentrum VGS 

Verdande VGS 

Ålelia VGS 

Potetball VGS

Nordre Sunnmøre VGS 

Fatinberga VGS 

Wilhelm VGS 

Hauaplassen VGS 

Møreskiva VGS 

Jugend VGS 

Fjord VGS 

Rollo VGS 

Latin VGS 

Slottet VGS 

Frøya VGS 

Fagervold VGS 

Ålgrad VGS 

Ladalia VGS 

Descartes VGS

Gange Rolv VGS

Sukkertoppen VGS

Nordvest VGS

 

 

Snarvegar

Kontakt