Leiinga

Rektor: 
Ole Reinlund
E-post: ole.reinlund@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 17 / 909 09 603

Studierektor YF/SF:
Sissel Standal
E-post: sissel.standal@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 15 80 / 917 59 115

Studierektor ST/SF:
Kathrine M Walderhaug Sæther
E-post: kathrine.m.walderhaug.sether@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 15 04 / 926 49 410

Avdelingsleiar Helse og oppvekstfag: 
Nancy Walderhaug
E-post: nancy.walderhaug@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 16 30 / 404 88 363

Avdelingsleiar Idrettsfag:
Eva Madsen Knutsen
E-post: eva.madsen.knutsen@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 15 / 934 99 492

Avdelingsleiar Individuell tilpassa opplæring (ITO): 
Anne-Marthe Nerland
E-post: anne.marthe.nerland@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 15 30 / 480 79 991

Avdelingsleiar Informasjonsteknologi og medieproduksjon; Medium og kommunikasjon; Sal, service og reiseliv; Transport og logistikk: 
Sissel Istad Hide
E-post: sissel.istad.hide@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 12 / 481 76 890

Avdelingsleiar Kunstfag (MDD og KDA)
Endre Volden
E-post: endre.volden@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 16 70 / 971 20 714

Avdelingsleiar Naturbruk: 
Cecilie Mari Bjørkavåg
E-post: cecilie.mari.bjorkavag@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 13 / 900 10 475

Avdelingsleiar ST - Framandspråk og kroppsøving: 
Eirik Sundquist Torp
E-post: eirik.sundquist.torp@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 16 00 / 908 55 784

Avdelingsleiar ST - Norsk:
Sonja Gangstad
E-post: sonja.gangstad@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 15 50 / 979 62 029

Avdelingsleiar ST - Realfag: 
Lindis Huse
E-post: lindis.huse@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 11 / 476 65 951

Avdelingsleiar ST - Samfunnsfag:
Are Lund
E-post: are.lund@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 26 97 / 930 32 374

Avdelingsleiar ST og Påbygg Latinskolen: 
Kjell Palmar Røsvik
E-post: kjell.palmar.rosvik@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 27 25 / 975 97 191

Avdelingsleiar Teknologi- og industrifag: 
Borge Johan Austnes
E-post: borge.johan.austnes@mrfylke.no 
Tlf.: 71 28 26 14 / 905 82 036

Stabsleiar Elevtenester: 
Merete Årvik
E-post: merete.arvik@mrfylke.no
Tlf.: 71 28 15 08 / 901 94 340

Stabsleiar Administrasjon og drift: 
Stian Longva
E-post: stian.longva@mrfylke.no 
Tlf.: 71 28 26 16 / 473 17 636

Kvalitetsleiar:
Tor Andreas Dyrseth
E-post: tor.andreas.dyrseth@mrfylke.no 
Tlf.: 71 28 15 03 / 911 97 143

Den nye leiargruppa

 

Kontakt