Unntak frå fråværsreglane ut skoleåret

Regjeringa vedtok i dag at fråværsreglane blir sett på pause. Unntaket frå fråværsgrensa startar fredag og gjeld ut skoleåret.

Skriv ut

Dette gjeld for alt helserelatert fråvær. Dei som har hatt sjukefråvær i perioden mellom 11. oktober og fram til i dag, vil også få dette fråværet fjerna.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rE57g0/regjeringen-setter-fravaersgrensen-paa-pause

Når vi er sjuke 

Sjuke møter ikkje på skolen. Dei skal vere heime og teste seg ved symptom på koronavirus.

Dei som får påvist smitte med korona har framleis forskriftsfesta isolasjon i 5 døgn frå symptomstart, eller testtidspunkt dersom dei har vore feberfrie i 24 timar. Fullvaksinerte som vert smitta, har isolasjon i 2 døgn med tanke på sjukdomsutvikling. Kortere isolasjonstid ved koronainfeksjon - FHI

Berre nære nærkontakter, husstandsmedlemmar og tilsvarande nære som ikkje er vaksinerte eller berre er vaksinert med 1 dose har plikt til karantene.