Runde - et blandakor

Naturfagslærere hadde regien da fire kunstnere, med naturen som mektig kulisse, ga elever fra skolen vår en uforglemmelig dag på Runde. Prosjektet, Runde - et blandakor, er støttet av Den kulturelle skolesekken.

Skriv ut

20. mai samlet 70 elever, 14 lærere og fire kunstnere seg ved Runde fyr. Det var førsteklassingene fra dans og drama, musikk og KDA som deltok på utflukten, og de fikk oppleve hvordan realfag og kunstfag kan gi ulike perspektiver på temaet bærekraftig utvikling. Henrik Koppen, Maria Parr, Karin August Nogva og Solveig Styve Holte var kunstnerne som bidrog med hvert sitt unike preg på dagen. Les mer om prosjektet på: https://magasin.kulturtanken.no/artikler/runde/