Dei tre elevrådsstyra er klare

Ålesund vgs har tre elevråd, eitt ved kvar lokalitet. No er det klart kven som sit i styra, og kven som er elevrådsleiarar.

Skriv ut

Det starta med at alle dei rundt 70 tillitsvalde elevane ved skolens tre lokalitetar var samla til elevrådsseminar på Color Line Stadion 6. september. I etterkant har det blitt gjennomført val av elevrådsstyre både ved Latinskolen, Fagerlia og Volsdalsberga.

I tillegg til eit elevrådsstyre per lokalitet, har dei tre leiarane og nestleiarane gått saman til eit hovudstyre for elevråda ved skolen.

Hovudstyret (f.v.): Marie M Valderhaug, Elias Lind, Muhammed Ibrahim, Lisa F Lorentzen og Petter Skar. (Tobias Valderhaug var ikkje til stades.)

Elevrådsstyret Fagerlia:

 • Muhammed Ibrahim (leiar)
 • Lisa Ferkingstad Lorentzen (nestleiar)
 • Tale Giskeødegård Isaksen
 • Thea Maria Walstad 
 • Maciej Kaniecki
 • Emma Brørs Valle

Elevrådsstyret Volsdalsberga:

 • Petter Skar (leiar)
 • Elias Lind (nestleiar)
 • Inga Marie Lervåg Aaseli
 • Jenny Kristin Tvergrov
 • Angelica Iselin Kjølås Gården

Elevrådsstyret Latinskolen:

 • Marie Myhre Valderhaug (leiar)
 • Tobias Valderhaug (nestleiar)
 • Patrycja Manowska
 • Viktoria Ulveraker
 • Sandra Fjørtoft