Foreldresamarbeid

"Hjem og skole er gjensidig avhengige av hverandre og må løse de felles oppgavene de har knyttet til barn og unges læring og utvikling." (Nordahl, 2007)

Les om samarbeid mellom heimen og skolen her.

Kontakt