Foreldremøte

Foreldremøta på Vg2 september 2021

For foreldre/føresette til elevar på Vg2 inviterer vi til informasjonsmøte i slutten av september. Her vil rektor og studierektor orientere om skolen og yrkesfagelevene får møte kontaktlærarane og får orientering om lærlingeordningane eller veien vidare.

Volsdalsberga 22.09.21 

Oppmøte i skolens Auditorium i 1. etg.

 • Kl. 17.30:   Transport og logistikk og Informasjonsteknologi 
 • Kl. 18.00:    Sal og reiseliv og Service, tryggleik og administrasjon 
 • Kl. 18.30:    Fiske og fangst og akvakultur

 

Fagerlia 30.09.21

Oppmøte som følger:

 • Kl. 17.00:    Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsefagarbeider, oppmøte i Auditoriet, rom B328
 • Kl. 18.00:    Maritime fag, oppmøte i Auditoriet, rom B328
 • Kl. 18.00:    Studiespesialisering, forsker, internasjonal, toppidrett, Kunst design og arkitektur, Musikk, dans, drama, oppmøte i skolens Aula, inngang A2

Latinskolen

Mer informasjon kommer

 

Foreldremøta på Vg1 august 2021

For foreldre/føresette til elevar på Vg1 inviterer vi til informasjonsmøte allereie i august. Her vil rektor og studierektor orientere om skolen, før kontaktlærarane tar med foreldre/føresette til elevens klasserom. 

Korona-tiltak når vi er på gult nivå:

 • Berre éin forelder/føresett møter per elev. (Det kan vere grunnar til at to kan møte.)
 • I salen skal det vere éin meter mellom dei frammøtte. 
 • Elevane sjølve blir ikkje med denne gongen.

Etter gjennomførte foreldremøte lastar vi opp presentasjonen nederst på denne sida.

Fagerlia 26.08.21

Oppmøte i aulaen.

 • Kl. 17-18: Helse og oppvekst; musikk, dans og drama; kunst, design og arkitektur; teknologi- og industrifag
 • Kl. 18-19: Studiespesialisering, internasjonal; forskarlinja; toppidrett

Individuell tilrettelagd opplæring (ITO, tidlegare STT) har kjem tilbake med tidspunkt.

Volsdalsberga 15.09.21

Oppmøte i auditoriet i 1. et.

 • Kl. 18.oo Naturbruk
 • Kl. 18.30  IM (Informasjonsteknologi og medieproduksjon) og SR (sal, service og reiseliv)

Latinskolen 21.09.21 

Oppmøte i auditoriet.

 • Kl. 18-19: Idrettsfag

Velkommen! Vi ser fram til å møte dykk!

Dokumenter