Melde avvik

Her kan elevar og samarbeidspartnarar melde avvik.

Vedlagt skjema skal sikre at alle avvik som oppstår skal kunne meldast frå om av elevar og samarbeidspartnarar, som ikkje har tilgang til skolen sitt avvikssystem Risk Manager. Avvik kan vere brot på lovverk, skolen sine godkjenningar, læreplanar og rutiner.

Last ned skjemaet, fyll ut, og send avviket til alesund.vgs@mrfylke.no.

Dokumenter

Kontakt