Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Studietilbud > YRKESFAG > Naturbruk > Akvakultur Vg2

Akvakultur Vg2

Mål: fagoperatør i akvakulturfaget

Vg1 Naturbruk + Vg2 Akvakultur + 2 år som lærling

Akvakultur fører fram mot fagoperatør innen oppdrett av fisk, skjell med mer.  Interesse både for teknologi og biologi er sentralt i akvakultur.

Arbeidsplassene innen denne næringen finnes hovedsakelig i oppdrettsanlegg og mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanleggene omfatter både små og mellomstore bedrifter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver for fagoperatøren i akvakulturfaget består av stell, tilsyn med og kontroll av akvatiske organismer (f.eks. alger, skalldyr og fisk) i oppdrett.

 

Sentrale arbeidsområder i akvakulturfaget er:

  • daglige observasjoner i forhold til oppdrettsorganismenes optimale vekst, velferd og trivsel
  • riktig fôring
  • praktisering av god hygiene og sykdomsforebyggende tiltak
  • driftsregistreringer
  • daglige kontroller av utstyr som forebygger rømming og driftsproblemer
  • drift og vedlikehold av anlegg og utstyr

 
Personlige egenskaper

I dette arbeidet er det viktig at du liker deg utendørs under skiftende værforhold. Det stilles også store krav til samarbeidsvilje, nøyaktighet og ansvarsbevissthet, samt at du har stor interesse for biologi.

 
Veien videre

Du kan utdanne deg videre ved høgskole/universitet innen for eksempel marin biologi.

Opplæringskontor

Marint kompetansesenter
For mer informasjon:  www.marint.no

OMF er opplæringskontoret for maritime fag.
For mer informasjon:  www.maritimefag.no

OK Teknisk er opplæringskontoret for tekniske og mekaniske fag. 
For mer informasjon:  www.okteknisk.no