Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Studietilbud

Studietilbud

Vi tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Les om våre studietilbud i menyen over.

Hvordan søke skoleplass hos oss

All søking skjer gjennom Vigo.no innen 1. mars.

Imidlertid kan det være mulig å få elevplass utenom dersom vi har ledig kapasitet. Avdelingsleder og rådgiver er ansvarlig for inntaket. Hvis du ønsker å stå på skolens lokale venteliste kan du klikke på ønsket programområde fra toppmenyen og fylle ut digitalt søknadsskjema.

Skolen har ikke anledning til å ta inn elever fra venteliste før etter 12. august og etter at vi har fått klarsignal fra Inntakskontoret.  

 

Viktige datoer for inntak til videregående opplæring i 2017

Vi tar forbehold om at datoene kan bli endret.  Les mer på: vilbli.no 

Dato Frist
Januar Søknadsmateriellet er klart
5. januar, 
kl 09:00
Klart for søking på vigo.no. Du kan registrere endringar i søknaden fram til søknadsfristen går ut.
1. februar, 
kl 23:59

Søknadsfrist for:

  • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
  • formidling til læreplass for lærekandidatar
1. mars, 
kl 23:59

Søknadsfrist for:

  • formidling til læreplass for lærlingar
  • ordinært inntak til vidaregåande skolar
2. mars Du kan no legge inn Førehandssvar på vigo.no – fram til 1. juli
Mars/april

Svar:

  • til dei som har fått søknaden sin behandla med fortrinnsrett eller individuell vurdering
 15. juni

 Frist for:

  • innsending av flyttemelding
 1. juli

 Frist for:

  • ettersending av vitnemål
  • legge inn Førehandssvar på vigo.no
  • legge inn NYTT mobilnummer på vigo.no
ca. 7. juli Svar på 1. gongs inntak
14. juli Svarfrist, 1. gongs inntak
ca. 7. august Svar på 2. gongs inntak
10. august Svarfrist, 2. gongs inntak
21. august Skolestart
1. november Formidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta

Kontaktpersonar

Kjell Palmar Røsvik Kjell Palmar Røsvik
Rådgiver
71 28 27 25 /
Mob. 975 97 191
Send e-post
Brit Harsem
Rådgiver
71 28 26 76 /
Mob. 479 07 058
Send e-post
Yngve Birkeland
Rådgiver
71 28 26 60 /
Mob. 974 02 787
Send e-post