Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > NYHETER > Viktig informasjon om inntak til skoleåret 2019/2020.

Viktig informasjon om inntak til skoleåret 2019/2020.

I år blir det ikke sendt ut svarkort og purrekort etter 1. inntaket slik som det har vært gjort tidligere.

 

1.INNTAKET – SVARFRIST 12. JULI

Søkerne vil få melding på sms og e-post fra inntakskontoret ca. 5. juli når inntaket er klart med melding om å logge på vigo.no for å registrere svar innen fristen 12. juli.

    

De søkerne som ikke svarer på tilbud om skoleplass og-/eller ventelisteplass innen fristen 12. juli vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass.

  

2.INNTAKET – SVARFRIST 5. AUGUST

De som får tilbud om plass og-/eller ventelisteplass i 2.inntaket vil få melding om dette ca. 2. august og vi gjør oppmerksom på at det er svært kort svarfrist. Fristen er 5. august.

De som ikke har svart innen 5. august vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass og bør ta direkte kontakt med skolen og be om å få stå på lokal venteliste.

Her kan du lese mer om hvordan du kan sette deg på skolens lokale venteliste.

 

 

OPPDATER DIN INFORMASJON PÅ VIGO.NO

En del søkere har ikke har registrert mobilnummer og-/eller e-postadresse på vigo.no. Logg inn og sjekk at all informasjon er på plass slik at du er sikker på at du mottar melding om inntak fra og andre viktige meldinger inntakskontoret sender ut.  Klikk her for å logge inn på vigo.no

 

 

FORHÅNDSSVAR – FRIST FOR REGISTRERING ER 1. JULI

Frist for å registrere forhåndssvar på vigo.no er 1. juli.

Inntakskontoret kan hjelpe søkere som ikke har tilgang til vigo.no med å registrere dette før 1. juli. Søkerne må da ta kontakt med inntakskontoret på telefon 712 80 150.

 

 

HVIS DU ER I UTLANDET I INNTAKSPERIODEN

Søkere som av ulike årsaker ikke oppholder seg i Norge i periodene inntaket legges ut og har problemer med på svare på vigo.no ringe inntakskontoret på telefon 712 80 150 for å svare på plass.

  

 

KONTAKT INNTAKSKONTORET   

Søkere som av ulike grunner ikke har tilgang til vigo.no må selv passe på frist for å registrere svar innen fristene. Søkerne kan ringe inntakskontoret på telefon 712 80 150 eller sende e-post på inntak@mrfylke.no.

Fra 5. juli er det telefontid fra 09-11 og 12-14.