Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > NYHETER > Rivingsarbeider på slakteritomta fra 12. mars

Rivingsarbeider på slakteritomta fra 12. mars

Ulsmo eiendom skal gjennom selskapet Fri sikt Volsdalsberga AS bygge 150 leiligheter på den østlige delen av slakteritomta på Volsdalsberga. Rivningsarbeidene startet 5.mars og vil vare til fellesferien 2018. De startet arbeidet 5. mars med innvendig forberedelse og skal fra mandag 12.mars gå i gang med selve rivingsarbeidet.

Støy, men ikke sprengstoff

Det vil bli brukt vannkanoner i rivingsarbeidet for å begrense støv. Det vil ikke bli brukt sprengstoff. Bygningens fundamenter vil fjernes ved pigging, noe som kan gi noe støy.

Skolen skal sende inn en plan for når det er viktig at det ikke er noe støy, som f.eks heldagsprøver og eksamen. Ulsmo eiendom har sagt de vil ta hensyn til dette.

 

Parkering

Dagens gjerder blir benyttet som innhegning av byggeplassen. Parkering opp mot gjerde frarådes da støv og betongbiter kan skade biler og personer. Parkering på slakteritomta frarådes og det vil bli satt opp skilt.