Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > NYHETER > Raudt nivå etter påske

Raudt nivå etter påske

Vi ønskjer elevar og tilsette velkomne tilbake til skolen etter påske! Inntil vidare er vi på raudt nivå. Dette betyr mellom anna at ikkje alle er på skolen samtidig. 

Raudt nivå på skolane betyr strengare krav til avstand mellom elevar, og ikkje blanding av elevar på tvers av kohortar. Kvar einskild rektor kan tilpasse skolekvardagen anten med digital undervisning eller mindre kohortar ut i frå personalsituasjonen, og det kan bety at nokre elevar får heimeskole.

Kvar enkelt elev skal ha fått melding i Transponder om korleis opplegget blir etter påske. Sjekk også timeplanen i WebUntis.

Ta kontakt med kontaktlærar dersom du lurer på noko.

Velkommen tilbake til skolen, enten du startar med heimeskole eller fysisk oppmøte!