Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > NYHETER > Klage på eksamenskarakter

Kontaktpersonar

Stian Longva
Leiar
71 28 26 16 / Mob. 473 17 636
Send e-post

Klagen sendes til:

Slik klager du på eksamenskarakter

 • Elever bør rådføre seg med en faglærer før det blir levert klage.
 • Klagen gjøres skriftlig.
 • Klagen sendes/leveres skolen. E-postadresse: alesund.vgs@mrfylke.no
 • Du trenger ikke begrunne klagen.

Klagebehandling

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur. Klage på eksamenskarakter blir vurdert av ei klagenemnd oppnevnt av Fylkesmannen.  Dersom nemnda kommer til at den opprinnelige karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter.

Resultatet av klagebehandlingen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.  Hvis det settes en ny karakter er den endelig.

Klagefrist 2019

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet eleven/privatisten er blitt kjent med karakteren eller burde vært kjent med den.

Klage Frist for klager Frist for skolen Klagesensur
Elever:
hurtigklage
24.06.2019 25.06. kl. 12.00 Uke 26
Elever:
ordinær klage
01.07.2019 05.07. kl. 12.00 10. september
Privatister:
hurtigklage
24.06.2019 25.06. kl. 12.00 Uke 26
Privatister:
ordinær klage
01.07.2019 05.07. kl. 12.00 10. september

 

Hurtigklager 2019

For å rekke hurtigbehandling må klagen være levert skolen senest mandag 24. juni 2019. Hurtigklager skal være ferdig behandlet i løpet av uke 26. 

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2019 kan behandles som hurtigklage:

 • norsk
 • matematikk
 • fysikk
 • kjemi
 • biologi
 • teknologi og forskningslære
 • kommunikasjon og kultur
 • medie- og informasjonskunnskap
 • treningslære 2
 • engelsk
 • tysk
 • fransk
 • spansk
 • rettslære
 • samfunnsøkonomi
 • markedsføring og ledelse
 • entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • sosialkunnskap
 • politikk og menneskerettigheter
 • informasjonsteknologi
 • økonomistyring
 • økonomi og ledelse
 • historie og filosofi
 • reiseliv og språk
 • psykologi
 • mediesamfunnet 3

Hurtigklage forutsetter at Fylkesmannen har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

 

Ordinær klagebehandling

Skolen sender ordinære klager til klagesensur fredag 5. juli 2019. Alle klager skal være ferdigbehandlet innen 10. september 2019. 

Du finner regler om retten til å klage på karakter i forskrift til opplæringsloven kap. 5.

Mer informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Klage muntlig eksamen 

Ved muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakter. Ved muntlig og praktisk eksamen kan det kun klages over formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Hvis klager får medhold blir eksamen annullert og det blir arrangert ny eksamen.