Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > NYHETER > Informasjon til privatister

Informasjon til privatister

Den 15. mars ble det sendt E-post til alle privatister med informasjon om oppmeldte fag og eksamensdato. I tillegg ble det sendt SMS.

Privatister som ikke har mottatt denne E-posten må logge inn på www.privatistweb.no og sjekke følgende:

  • er du registrert med korrekt e-postadresse?
  • har du sjekket søppelfilteret?
  • har du sjekket junkmail?

 

Privatister som ikke har mottatt SMS må logge inn på www.privatistweb.no og sjekke følgende:

  • er du registrert med korrekt mobilnummer?

Mer informasjon om privatisteksamen her.

Dette er teksten som ble sendt i e-post:

Emne: PRIVATISTEKSAMEN VED ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE

 Informasjon i denne e-posten gjelder eksamen som arrangeres ved ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE.  Det er viktig at du også gjør deg kjent med informasjonen som står på skolens nettsider -  www.alesund.vgs.no.  Informasjonen om bl.a. oppmøte, hjelpemidler, leseliste, sensur, ol. holdes løpende oppdatert. 

Vi har registrert din oppmelding til eksamen i følgende fag (eksamensavgift må være betalt for at oppmeldingen skal være gyldig):

  • eksamensfag/dato (står på privatistweb)
  • eksamensfag/dato (står på privatistweb)

 Vennligst kontroller at opplysningene stemmer - hvis noe er feil vedrørende fag ved Ålesund vgs må du ta kontakt med oss snarest mulig, eller henvende deg til den skolen det gjelder.

Henvendelse til skolens eksamensadministrasjon gjøres via skjema på vår hjemmeside: http://www.alesund.vgs.no/AAlesund-VGS/Eksamen/Privatist/Kontakt-eksamensadministrasjonen

ENDRING OM HJELPEMIDLER VED MUNTLIG og MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN
Alle hjelpemidler er heretter tillatt i forberedelsesdelen, begrenset til aktiviteter og utstyr som ikke forstyrrer andre kandidater. Lydløs kommunikasjon er lov.
Privatisten skal ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden og har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler.
Privatisten kan ta med seg stemplede notatark fra forberedelsen inn til eksaminasjonen.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPPMØTE MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN

Oppmøte: kl. 15:15. Alle møter til samme tid, så sant ikke annet er avtalt.
Av smittevernhensyn ber vi om at man venter på utsiden av skolen dersom noen møter før tiden.

 

Noen eksamener blir på Latinskolen og noen blir på Volsdalsberga. Lenger ned i teksten står det presisert hvor du skal møte.

 

Det er viktig at du melder fra til skolen dersom du ikke møter.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVOR SKAL EKSAMEN VÆRE?

MUNTLIG EKSAMEN: VOLSDALSBERGA

Oppmøte: kl.15:15. Følg skiltingen og følg med på skolens nettside: www.alesund.vgs.no

Gjelder:

  • Alle muntlige fag

Muntlig eksamen arrangeres ved
Ålesund videregående skole, avd.Volsdalsberga, Sjømannsvegen 47, 6008 Ålesund.

Telefon sentralbord: 71 28 26 00

MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN: LATINSKOLEN

Oppmøte: kl.15:15. Følg skiltingen og følg med på skolens nettside: www.alesund.vgs.no

Gjelder: 

  • Naturfag
  • Kroppsøving
  • Idrettsfag

Muntlig-praktisk eksamen arrangeres ved
Ålesund videregående skole, avd. Latinskolen, Øwregata 13, 6004  Ålesund. 
Telefon sentralbord: 71 28 26 00

SKRIFTLIG EKSAMEN: VOLSDALSBERGA

Oppmøte: kl. 08:15. Følg skiltingen og følg med på skolens nettside: www.alesund.vgs.no

Skriftlig eksamen arrangeres ved 

Ålesund videregående skole, avd. Volsdalsberga, Sjømannsvegen 47, 6008 Ålesund.

Telefon sentralbord: 71 28 26 00

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTISK INFORMASJON - PARKERING VOLSDALSBERGA

Det er mange gratis parkeringsplasser i området rundt skolen. For eksempel ved Sparebanken Møre Arena (Sunnmørshallen). Det er enkel adkomst derfra til eksamenslokalet.  

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDER SKRIFTLIG EKSAMEN

Skriftlig eksamen er IKT-basert. Det betyr at du skal bruke egen PC for produksjon og innlevering av oppgaver. Du må selv sørge for at din pc er i god stand og du må kunne betjene denne. 

 

Matematikk og annen 2-delt eksamen

Del 1 føres for hånd.  

Del 2 er digital.  På del 2 er det ikke anledning å kombinere digital og å skrive for hånd – alt må være digitalt og kandidaten må selv laste opp del 2-besvarelsen i eksamenssystemet. 

Ingen utskrift.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMITTEVERNTILTAK

Personer som er i karantene, er syke eller har symptomer skal ikke møte til eksamen.
Det er viktig å unngå trengsel ved ankomst.

Hold avstand til alle med minst én meter.

God håndhygiene.  

 

MAT OG DRIKKE 

Ta med egen mat og drikke.  Det er ikke tillatt å dele mat og drikke under eksamen.

 

  

UTSTYR UNDER EKSAMEN   

Det er ikke anledning å låne utstyr fra skolen. Utstyr skal ikke deles.

Husk legitimasjon!  

Vel møtt og lykke til med eksamen!

 

Med vennlig hilsen 

Ålesund videregående skole, Eksamensadministrasjonen

E-post: vgs.alesund.eksamen@mrfylke.no