Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Informasjon > Skoleskyss

Skoleskyss

Som elev i videregående skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km mellom skolen og der du bor (bosted eller hybel). Du søker om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss når du har takket ja til skoleplass.

 

Ta godt vare på skoleskysskortet

Elever som er innvilga skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukes alle åra du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i videregående skole. Kontakt skolen om du mister kortet.

Fylkeskommunen sin nettside med mer informasjon om skoleskyss 

Skoleskyss

  

Nytt skoleår - ny søknad

Det må sendes ny søknad hvert skoleår - selv om det ikke har vært endring i bostedsadresse.

 

Delt omsorg - elever under 18 år med 2 adresser

Elever som bor på to adresser med delt omsorg kan ha rett på skyss til begge bosted. Det forutsetter at skolen har mottatt signert skjema "Stadfesting av delt bustad". 
Elever med delt bosted skal fylle ut dette skjemaet for å søke skyss. 

 

Hybelboere

Hybelboere får ikke skyss til hjemmebosted, men kan få skyss til hybeladressen dersom reisestrekningen mellom skole og hybel er mer enn 6 km.

 

Mistet skysskort 

Hvis du mister skysskortet ditt skal du henvende deg til skolens ekspedisjon/resepsjon. Eller send e-post til skolen - du finner kontaktinformasjon i margen på denne siden.

 

Tilrettelagt skyss pga skade

Behov for tilrettelagt skyss pga. skade? Les mer under "Tilrettelagt skyss pga SKADE" i margen på venstre side.

 

Idrett

I noen tilfeller vil skolen organisere videre skyss til andre opplæringsarenarer, men det blir normalt ikke organisert skyss til Turnhallen og Color Line Stadion. Viser til skyssreglementet pkt. 1.4. 

  

Skyssreglement

Utdrag av skyssreglementet for Møre og Romsdal:

1.1 Avstand skoleveg
….“Skoleveg” skal reknast frå dør til dør (bustad og opplæringsstad) etter kortaste farande veg. “Farande veg” er veg som er open for ferdsel. Som “farande” veg blir og rekna gangvegar og private vegar som er open for almen ferdsel. 

1.4 Båt
Elevar som må nytte båt mellom bustad og opplæringsstad. Skyssretten gjeld utan omsyn til reiselengde (Opplæringslova § 7-2) Elevar som er avhengige av båt-/ferjeskyss må akseptere ein gangavstand mellom bustad/opplæringsstad og næraste haldeplass/kai på inntil 3 km, jfr. Skyssreglementet 5.2.*

*5.2 Gangavstand
Elevar som har rett til skyss, kan ha ein gangavstand på inntil 3 km. Er skolevegen meir enn 6 km, blir skyssrett utløyst.  Skyssretten gjeld likevel ikkje “dør til dør”. Ved utløyst skyssrett, kan det krevjast ein rimelig gangavstand fram til haldeplass. Kva som er rimeleg distanse må avgjerast etter ei konkret vurdering, men for elevar i vidaregåande skole har det blitt praktisert ein gangavstand på inntil 3 km.

Kontaktpersonar

Berit Fiskergård Berit Fiskergård
Konsulent
71 28 27 22 /
Mob. 936 57 025
Send e-post
Iwona Kaminska
Konsulent
71 28 26 88 /
Mob. 975 94 939
Send e-post
Lene Beate Petersen
Sekretær
71 28 26 70
Send e-post

Beregning av reiselengde

Er du usikker på avstanden kan du bruke  fylkets webtjeneste for skoleskyssberegning.

Fram Reiseplanlegger

Reiseplanlegger med kart. For Buss - Båt - Ferge. Frammr.no