Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ny elev - nytt skoleår

Her finner du kortfattet informasjon som er nyttig til skolestart. Vi anbefaler at du i tillegg gjør deg kjent med hele hjemmesiden.

Avdelinger

Latinskolen, Øwregata 13:  for Idrettsfag, Studiespesialisering og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (30 timers). Romoversikt Latinskolen

Volsdalsberga, Sjømannsvn. 47:  for Akvakultur, Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Salg, service og reiseliv og Vg4 Påbygg (23-timers). Romoversikt Volsdalsberga

   

Elevkort - kontaktinformasjon

Av hensyn til smittevern har vi dette skoleåret valgt å digitalisere elevenes skjema for kontaktinformasjon.   
For elever under 18 år vil informasjonen som er oppgitt bli forevist elevens foresatte.  Lenke til elevkort

 

IT-hjelpesider

Her finner du det meste av det du trenger av det datatekniske i skolehverdagen.

   

Fagvalg

Det blir gitt informasjon om fagvalg i løpet av de 2 første ukene. 

 

FEIDE

FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet (brukernavn) for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren - informasjon blir gitt av kontaktlærer eller Digital avdeling. FEIDE-passord er strengt personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune.

  

Fravær - Skolearena

Skolearena er systemet for fravær, anmerkninger og vurderinger/karakterer. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker.  Det er viktig å følge nøye med i Skolearena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen 2 uker etter fraværsdato.

Vi oppfordrer foresatte til å registrere seg i Skolearena for å få tilgang til fravær og vurderinger/karakterer.  Les mer om Skolearena for foresatte her.

  

Elevforsikring

Lenke til mrfylke.no

 

Karakterer - Skolearena

Skolearena er systemet for vurderinger/karakterer. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker.  Her vil eleven finne sine karakterer og vurderinger.  Halvårsvurderinger blir publisert i Skolearena etter terminslutt som er i midten av januar og ved skoleslutt.  I tillegg får elevene karakterutskrift av termin- og standpunktkarakterer.

Vi oppfordrer foresatte til å registrere seg i Skolearena for å få tilgang til fravær og vurderinger/karakterer.  Les mer om Skolearena for foresatte her.

 

Kontaktlærere

Liste over kontaktlærere:  Lenke til Informasjon / Prøveplaner.

 

Læremidler

Lærebøker får eleven låne gratis med skolen - de blir utdelt fra skolebiblioteket i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Digitale læremiddel: Elever skal bruke PC i skolearbeidet og kan velge PC-ordninga i fylkeskommunen. Les mer om PC-ordninga her.

 

Læringsmiljø 

Lenke til mrfylke.no 

  

Læringsplattformen itslearning

Vi bruker itslearning som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i de grupper og fag de er registrert med.  FEIDE-pålogging. Itslearning brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon i skolehverdagen. I tillegg brukes Microsoft Teams til fjernundervisning. 

Innsyn for foresatte til elevar under 18 år: Vi har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeid på itslearning må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

 

 

Møter for foresatte

Det blir arrangert møter for foresatte til Vg1-elever i løpet av de 3 første skoleukene. Elevene får med seg brev hjem med invitasjon. 

  • Generell informasjon om skolen
  • Foreldrerettigheter ved videregående skole
  • Vurdering for læring – hvordan gjør vi dette ved Ålesund vgs
  • Valg av foreldrerepresentant til skoleutvalget
  • For MK, ST og ID: info om valg av fremmedspråk og matematikk

 

Pålogging 

Ved skolestart får elever et midlertidig passord for å logge seg på skolens nett.  I løpet av de første ukene skal alle elever ha fått sin unike permanente FEIDE-pålogging. 
FEIDE er en "Felles elektronisk ID (brukernavn) for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren - informasjon blir gitt av kontaktlærer eller Digital avdeling. FEIDE-passord er strengt personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Reglement

Reglement ligger under Skole -> Reglement

 

Ringetider

Skolens ringetider

 

Skjema

Samleside for skjema i skolehverdagen.

  

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett på gratis skoleskyss.  Slik søker du skoleskyss.

 

PC-ordninga

Eleven kan enten bruke egen privat PC* eller kjøpe PC gjennom fylket.   Les mer om PC-ordninga her. (lenke til mrfylke.no)
*Fra høsten 2020 er det slutt på PC-stipend.

Skolerute

Lenke til skolerute for videregående skoler i Møre og Romsdal

 

Stipend Lånekassen

Slik søker du stipend.

 

Timeplaner 

Timeplaner er et levende dokument og vil bli endret mange ganger i løpet av skoleåret.  Timeplaner på nett er hele tiden oppdatert.

Din personlige timeplan finner du i Skolearena.  

Lenke til timeplan for klasse, lærer og rom ligger i den blå undermenyen på forsiden av hjemmesiden.  [Lenke til timeplaner]

Vi anbefaler også at du laster ned appen Untis - fra Google Play/App Store - da har du enkel tilgang til timeplaner som holdes oppdatert.

 

Oppdatert 14.08.20

Latinskolen

Stud.spes. og Idrettsfag er lokalisert på Latinskolen i Øwregata 13

Postadresse:
Ålesund videregående skole
Øwregata 13
6004 Ålesund

Lokalitetsansvarlig: Kjell Røsvik

 

Volsdalsberga

Yrkesfag og MK er lokalisert på Volsdalsberga.
Postadresse:
Ålesund videregående skole 
Sjømannsveien 47
6008 Ålesund

Lokalitetsansvarlig: Kai Åge Jansson