Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > For ansatte > Info til nyansatt

Info til nyansatt

Informasjon for nyansatte og vikarer

Du kan bruke menyen i venstre marg som snarvei til de forskjellige tema som er beskrevet i denne artikkelen, eller du kan bla deg nedover.  

    

Avdelinger

Latinskolen, Øwregata 13  -  Romplan Latinskolen
Volsdalsberga, Sjømannsvn. 27  -  Romplan Volsdalsberga 

 

Alarm

Begge avdelingene har alarm – informasjon om skolens alarmer blir gitt av driftstekniker.

 

Branninstruks

Branninstruks blir gitt av avdelingsleder eller driftstekniker.

Bibliotek

Lærer får lærebøker fra sin avdelingsleder eller fra biblioteket. HER kan du registrere deg for lån av lærebøker og lese mer om skolens bibliotek.

 

Brukerstøtte

Skolen har en IT-hjelpeside - der vil du finne mange svar.

Latinskolen: Teknisk IT ligger i underetasjen på Gamlebygget.

Volsdalsberga: Teknisk IT ligger i 4. etg i høyblokka. 

Brukerstøtte Itslearning/Skolearena: Eva Holm tlf. 712 82553

Saker meldes til support@mrfylke.no   tlf. 712 82550

 

 

Informasjonskanaler

Itslearning 
er den primære informasjonskanalen for elever og ansatte ved Ålesund vgs. For ansatte gjelder hovedsakelig fagsiden: ”Informasjon og verktøykasse for ansatte ved ÅVS”. På denne siden skal lærere finne all informasjon de trenger i løpet av skoleåret.  Krever innlogging.

Hjemmesiden - www.alesund.vgs.no
her presenterer vi skolen utad, ansatte, telefon og e-postadresse for ansatte, studietilbud, skyss og annen praktisk informasjon i tillegg til nyheter fra skolehverdagen.

Facebook
skolen har egen FB-side

Intranett
er startsida for ansatte med “PlattformPC”. Skolen bruker foreløpig ikke Intranett som informasjonskanal til sine ansatte, men nyheter som presenteres på hjemmesida kommer også frem på Intranett. På Intranett finner du også eLæringskurs og nyttig informasjon fra fylkesadministrasjonen og driftsmeldinger.

 

Nettkontroll - NetCtrl

Med NetCtrl kan faglærer enkelt stenge elevenes tilgang til diverse tjenester på internett. Lærer får tilgang til NetCtrl fra Intranett.

    

 

Nøkler

Latinskolen:  henv. avdelingsleder eller administrasjonen
Volsdalsberga:  henv. driftstekniker

 

 

Ordensreglement

Lenke til ordensreglement og fraværsreglement. 

 

 

Parkering

Latinskolen: Parkering nord for Aspøy skole. Parkeringsbevis får du i ekspedisjonen. I enkelte tilfeller tillates parkering i skolegården - søknad sendes avd.leder. Parkeringsbevis påkrevet.

Volsdalsberga: Parkeringsplasser rundt skoleområdet. Her er det ikke nødvendig med parkeringsbevis.

 

PC

Ansatte får utdelt PC (laptop) ved å henvende seg til Teknisk IT enten på Latinskolen eller Volsdalsberga.

      

       

Telefon

Sentralbord 71 28 26 00

Ansatte – fra forsiden på hjemmesida er søkefelt til ansatte

       

Utstyr

Latinskolen: Rekvisita finner du på kopirommet i 2. etg. og avd.leder
Volsdalsberga: Rekvisita får du i ekspedisjonen

 

Driftsteknikere

Latinskolen: Åge mobil: 45 47 80 38
Volsdalsberga: Egil vakttelefon: 90 15 93 62

Melding til vaktmestertjenesten.

 

Digitale ressurser

Herunder er samlet hovedgruppene av digitale ressurser. I tillegg vil du finne mange ressurser i Itslearning og på skolens IT-hjelpesider.

 

E-post og kalender

Outlook er epost-programmet i Møre og Romsdal fylkeskommune.  Alle ansatte får tildelt e-postkonto med adresse fornavn.etternavn@mrfylke.no. Bruk Feide for å logge inn på konto. Lenke til Outlook ligger bl.a. på forsiden av hjemmesida og fra Intranett.

Bruk kalenderen for å orientere deg om møter / møteinnkallinger.  Det forventes at ansatte selv legger til kalendere fra de avdelingene de har undervisning i.

Kalender: Ålesund avd Latinskolen 

Kalender: Ålesund avd Volsdalsberga 

Slik legger du til kalendere (lenke til IT-hjelpeside)

Slik booker du møterom og ressurser (lenke til IT-hjelpeside)

    

FEIDE

Feide er en “Felles elektronisk ID” for utdanningssektoren.  Løsningen gjør det mulig å logge inn på mange tjenester ved å bruke ett brukernavn og passord. Du må aktivere Feidebruker for å få tilgang til de fleste tjenester på skolen: skolens nett, Fronter, Skolearena, Lokus, Visma enterprise (fra mars/april).

Før du kan aktivere FEIDE-brukeren må du være registrert i det administrative systemet.

For å aktivere brukeren trenger du ditt ansattnummer - det får du ved å henvende deg i administrasjonen.

Aktivering av FEIDE-bruker (lenke til portalen, åpnes i nytt vindu)

 

 

Itslearning (LMS)

Vikar som er registrert som faglærer i det administrative systemet vil automatisk få tilgang til eksisterende fagrom i Itslearning. Der vil du bl.a. finne elevenes innleveringer og arbeidsmapper, samt gruppens arbeidsplaner/ukeplaner.

Faglærer oppretter rom like etter skolestart. Det skal ikke være nødvendig for vikaren å opprette nye rom.  

 

 

Fraværsføring i Skolearena

Vikaren vil normalt få tilgang til Skolearena for fraværsføring.  Det vil variere om vikaren får elevgruppene på sin egen timeplan eller skal føre fravær på vegne av den opprinnelige læreren.

Pålogging til Skolearena fra forsiden på hjemmesiden eller intranett.  Brukerveiledning pålogging.

Brukerveiledning Fraværsføring

 

Hypernet

Hypernet er en påloggingsportal som gir elever og ansatte tilgang til Skolearena.

 

Vurdering / karakterer i Skolearena

For å få tilgang til Vurderingsmodulen må vikar være registrert som faglærer for den aktuelle undervisningsgruppen i skolens administrative system.  (Det er ikke mulig å lage vurdering på vegne av annen lærer.)

Brukerveiledning Vurdering

 

Timeplan i Skolearena

Vikar skal normalt ikke legge timeplanleksjoner i Skolearena.  Ved langvarig vikariat vil skolen gjøre import av timeplanen fra gp-untis. Ved kortvarig vikariat skal vikar logge på som opprinnelig lærer og føre fravær på vegne av denne - eller levere fraværsliste til avdelingslederen.

Latinskolen og MK har fagdager på fredager - disse dagene hender det at vikar/lærer må legge leksjoner manuelt. Ta kontakt med avdelingsleder eller administrator for opplæring.

Oversikt over timeplaner ligger her.  (Lenke til publiserte timeplaner på hjemmesida)

 

Lokus

Aschehougs portal for digitale læremidler. Skolen har kjøpt lærerressurser i enkelte fag i Lokus. Lærer får tilgang med sin Feidebruker og kan velge blant aktuelle ressurser.

 

 

NDLA (Nasjonal digital læringsarena)

tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring. I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre nettbaserte verktøy for deling og samarbeid på nett. Det er lenke til NDLA fra hjemmesidens forside.

 

IT-hjelp

Det er lenke til skolens IT-hjelpeside fra hjemmesidens forside.  På IT-hjelp vil du mellom annet finne ressurser til Digitale tjenester for læringsarbeidet. 

 

(Oppdatert 07.08.19)

Kontaktpersonar

Borge Austnes
Avdelingsleder NA/TP
71 28 26 14 / Mob. 905 82 036
Send e-post
Sissel Istad Hide
Avdelingsleder Service og samferdsel
71 28 26 12 / Mob. 481 76 890
Send e-post
Lindis  Huse Lindis Huse
Timeplanlegger, Avd leder for ST, Realfag og STE
71 28 26 11 /
Mob. 476 65 951
Send e-post
Kai Åge Jansson Kai Åge Jansson
Ass rektor
71 28 26 19 /
Mob. 917 15 560
Send e-post
Eva Madsen Knutsen
Avdelingsleder
71 28 26 15 /
Mob. 934 99 492
Send e-post
Stian Longva
Leiar
71 28 26 16 /
Mob. 473 17 636
Send e-post
Eva Holm Eva Holm
Konsulent
71 28 25 53 /
Mob. 920 95 101
Send e-post

Dokument

Romoversikt Volsdalsberga
PDF-dokument - 4,04 MB
Romoversikt Latinskolen
PDF-dokument - 3,65 MB