Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > For ansatte

For ansatte

Du er nå inne på området for ansatte ved Ålesund videregående skole. Dette området er primært laget for egne ansatte, men er tilgjengelig for alle.

Digital kompetanse opplæringsplaner

Digital kompetanse opplæringsplaner

Som et ledd i skolens IKT-strategi blir det jevnlig avholdt kurs for ansatte. Påmelding til oppsatte kurs gjøres fra toppmenyen i det blå feltet over.

Digital avdeling har laget en Grunnpakke Nivå 1 og Grunnpakke Nivå 2 med eLæringskurs for skolens ansatte. Disse kursa er publisert på Intranett.

Vi har satt oss et mål om at i løpet av neste 3-års periode skal alle ansatte ha tilegnet seg grunnleggende digital kompetanse som dekker de kompetansemål Møre og Romsdal fylkeskommune har satt for sine ansatte:

"Delmål 1
Alle elevar, skuleleiarar, lærarar og skulebibliotekarar er digitalt kompetente.

Delmål 2
Alle lærarar kan leie læringsprosessar som fremjer læringa til den enkelte elev.

Delmål 3
Alle elevar og lærarar kan bruke digitale verktøy og læremiddel til læring i sine fag.

Delmål 4
Skulen har strategiar og rutiner for å sikre effektiv kunnskapsdeling og deltaking internt og eksternt."

I denne forbindelse er Digital avdeling i ferd med å lage egne interne eLæringskurs som vil bli tilgjengelig på Intranett under Ålesund vgs.

Ved behov kan Digital avdeling holde tilpassede kurs for de forskjellige avdelingene i deres møtetid. 

IKTplan logo

Fylkesutdanningssjefen har inngått et 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen (nå fusjonert med Utdanningsdirektoratet) for å løfte den digitale kompetansen både hos lærere og elever i de videregående skolene. 

I perioden 2018-2020 skal vi ha gjennomgått alle kompetansepakkene for videregående skole.