Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > For ansatte

For ansatte

Du er nå inne på området for ansatte ved Ålesund videregående skole. Dette området er primært laget for egne ansatte, men er tilgjengelig for alle.

Digital kompetanse opplæringsplaner

Digital kompetanse opplæringsplaner

Som et ledd i skolens IKT-strategi blir det jevnlig avholdt kurs for ansatte.

Vi har satt oss et mål om at i løpet av neste 3-års periode skal alle ansatte ha tilegnet seg grunnleggende digital kompetanse som dekker de kompetansemål Møre og Romsdal fylkeskommune har satt for sine ansatte:

"Delmål 1
Alle elevar, skuleleiarar, lærarar og skulebibliotekarar er digitalt kompetente.

Delmål 2
Alle lærarar kan leie læringsprosessar som fremjer læringa til den enkelte elev.

Delmål 3
Alle elevar og lærarar kan bruke digitale verktøy og læremiddel til læring i sine fag.

Delmål 4
Skulen har strategiar og rutiner for å sikre effektiv kunnskapsdeling og deltaking internt og eksternt."

I denne forbindelse er Digital avdeling i ferd med å lage egne interne eLæringskurs som vil bli tilgjengelig på Intranett under Ålesund vgs.

Ved behov kan Digital avdeling holde tilpassede kurs for de forskjellige avdelingene i deres møtetid. 

Påmelding til oppsatte kurs gjøres via undermenyen i det blå feltet over.

Kontaktpersonar

Eva Holm Eva Holm
Konsulent
71 28 25 53 /
Mob. 920 95 101
Send e-post