Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Elevtjenester > Elevrådet

Mandat

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd med minst et medlem for hver tjuende elev. Elevrådet velges ved ved skriftlig avstemming.

Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevene.

Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevane på skolen.

Elevrådet er bundet av vedtak i allmøte i saker som er nevnt i møteinnkallinga når mer enn halvparten av elevene på skolen er til stede og stemmer.

Ved Ålesund vgs har vi to elevråd - ett for hver lokalitet.

Årshjul elevråd

Årshjul elevråd