Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Eksamen > Privatist > Informasjon om skriftlig og muntlig privatisteksamen ved Ålesund vgs

Privatisteksamen generell informasjon

All kommunikasjon skjer via e-post og SMS - det er viktig at du sjekker i privatistweb at du er registrert med korrekt e-postadresse. 

Hvis du ikke har mottatt e-post (sjekk søppelfilteret) innen 1. november (høsteksamen) og 1. april (våreksamen) må du ta kontakt med skolen.

På privatistweb finner du oversikt over dine oppmeldinger og eksamensdatoer, i tillegg har skolen sendt ut e-post med oversikt over oppmeldinger. 

Pga koronasituasjonen vil det for våren 2020 sendes sms til privatistene med informasjon om oppmøtested og tidspunkt - sendes når det nærmer seg eksamen.

  

Eksamenslokale

Pga koronasituasjonen og smittevern vil skriftlig eksamen denne våren bli flyttet til skolens avdeling på Volsdalsberga, Sjømannsvegen 47 (se kart).  Normalt legges nesten alle eksamener til Latinskolen, Øwregt. 13, det er kun noen få unntak; bl.a. praktisk og noen tverrfaglige eksamener i yrkesfag som avvikles på Volsdalsberga. Eksamenslokale og rom publiseres etter hvert som det er klart.

 

Skriftlig eksamen

(Alle skriftlige eksamener er på Latinskolen, Øwregata 13 - gjelder ikke våren 2020 - se informasjon over). Oppmøte kl. 8.15. Eksamen starter kl. 09.00.

Alle skriftlige eksamener er IKT-basert og du må ha med egen PC.
Her kan du bl.a. lese mer om:

  • Hjelpemidler
  • Nettressurser som er tillatt under skriftlig eksamen
  • Forberedelsedel

Noen fag har forberedelsedel – sjekk udir.no hvilke fag dette gjelder. Forberedelsesheftet kan du enten laste ned fra udir.no eller hente på skolen etter kl. 09:00 på forberedelsesdagen.

 

Norsk skriftlig - målform:

Er du usikker på hvilken målform du er registrert med kan du ta kontakt med skolen. Dette er kun nødvendig dersom du skal opp i norsk skriftlig.

 

Muntlig eksamen

Alle muntlige eksamener er på Latinskolen, Øwregata 13. Oppmøte kl. 14:30. 

Privatister skal eksamineres etter læreplanen i faget. Du velger selv hvilket læreverk du vil bruke for å få den kunnskap læreplanen krever. 

Du kan lese mer om hvordan muntlig eksamen foregår her: http://www.alesund.vgs.no/AAlesund-VGS/Eksamen/Privatist/Muntlig-eksamen

  • Kroppsøving
  • Naturfag
  • Lærebøker
  • Leselister (kun aktuelt i norsk, engelsk og fremmedspråk. I naturfag kan du levere liste over lab.øvelser)
    Hvis du ønsker å sende leseliste kan du bruke denne  adressen: vgs.alesund.eksamen@mrfylke.no

Du finner mange gode læringsressurser her:  https://ndla.no/

Du finner tidligere eksamensoppgaver på www.udir.no   

Passord til eksamensoppgaver: Klikk her for å få tilsendt passord

Noen fag har forberedelsesdel. Forberedelsesmateriell kan lastes ned fra www.udir.no  klokken 9 dagen før eksamensdagen. 
 

Latinskolen

Stud.spes. og Idrettsfag er lokalisert på Latinskolen i Øwregata 13

Postadresse:
Ålesund videregående skole
Øwregata 13
6004 Ålesund

Lokalitetsansvarlig: Kjell Røsvik

 

Volsdalsberga

Yrkesfag og MK er lokalisert på Volsdalsberga.
Postadresse:
Ålesund videregående skole 
Sjømannsveien 47
6008 Ålesund

Lokalitetsansvarlig: Kai Åge Jansson